Kapital Credit

Termeni şi Condiţii

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SITE. Utilizarea acestui site este condiţionată în mod expres de acceptarea de către dumneavoastră a următoarelor condiţii de utilizare. Prin utilizarea acestui site web, vă exprimaţi acordul cu privire la aceşti termeni de utilizare şi la POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE. Dacă nu sunteţi de acord cu orice parte a acestor condiţii de utilizare, nu trebuie să utilizaţi acest site web.

Părţile la prezentul acord

Compania: Kapital Credit Europe SRL – Proprietarul (proprietarii) acestui site web.

Utilizator: Orice altă persoană care utilizează acest site web.

Eligibilitate

Sunteţi de acord că aveţi vârsta legală în ţara în care vă aflaţi sau că aveţi permisiunea părinţilor/tutorelui de a utiliza site-ul web în conformitate cu termenii acestui acord.

Detalii despre noi

Kapital Credit Europe SRL, denumită în continuare “Kapital Credit” sau „Comapnie”, operează website-ul www.amanetauto24.ro  

Kapital Credit Europe SRL este o societate cu răspundere limitată înfiinţată în România cu sediul în Sos Bucuresti-Ploiesti, nr 15, sector 1, Bucureşti, înregistrată la ONRC sub nr J40/5379/2022., Cod Unic de Înregistrare: RO38613053

Introducere

Accesul şi utilizarea site-ului se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea şi accesul la serviciile oferite de Kapital Credit presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

Drepturile asupra site-ului

Conţinutul acestui site este pus la dispoziţia utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestui site web se înţelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa pagina. Acest site web şi fiecare dintre componentele sale sunt proprietatea cu drepturi de autor a companiei Kapital Credit Europe SRL şi/sau a diverşilor săi furnizori şi prestatori terţi şi nu pot fi utilizate fără consimţământul prealabil scris al proprietarilor acestora. Conţinutul şi datele găsite pe acest site web nu pot fi reproduse, republicate, distribuite, vândute, transferate sau modificate fără permisiunea scrisă a Companiei şi/sau a furnizorilor şi prestatorilor săi terţi. În plus, mărcile comerciale, logo-urile şi mărcile de servicii afişate pe acest site web (denumite colectiv „Mărcile comerciale”) sunt mărci comerciale înregistrate şi de drept comun ale Companiei, ale afiliaţilor săi şi ale diferitelor terţe părţi.

Toate informaţiile, produsele sau aplicaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea Kapital Credit, care îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fără nicio informare prealabilă. Întregul conţinut al site-ului www.amanetauto24.ro este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Nerespectarea prevederilor menţionate mai sus atrage răspunderea civilă sau penală pentru întreprinderea unor astfel de acţiuni.

Legături către site-uri web ale unor terţe părţi

Acest site web poate conţine hyperlink-uri către site-uri web operate de alte părţi decât Compania. Astfel de hyperlink-uri sunt furnizate doar pentru referinţă. Compania nu controlează astfel de site-uri şi nu este responsabilă pentru conţinutul acestora. Includerea de către Companie a hyperlinkurilor către astfel de site-uri nu implică nicio aprobare a materialelor de pe aceste site-uri sau vreo asociere cu operatorii acestora. Dacă decideţi să accesaţi alte site-uri web sau să participaţi la oferte sau programe prin intermediul unor astfel de site-uri, o faceţi pe propriul risc.

Limitarea răspunderii

Compania nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune speciale, indirecte sau consecventiale sau pentru prejudicii sau alte daune care ar putea rezulta din utilizarea informaţiilor de pe acest site sau de accesarea, navigarea şi utilizarea acestui site. Kapital Credit depune eforturi rezonabile pentru a poşta informaţii corecte şi actualizate, dar nu garantează acurateţea sau caracterul complet al acestora. Kapital Credit va fi exonerata de orice răspundere cu privire la orice fel de daune care rezultă din accesarea sau imposibilitatea de accesare a site-ului sau din preluarea şi utilizarea datelor de pe acest site. Compania nu poate fi răspunzătoare de orice daune sau viruşi care ar putea afecta echipamentul informatic al utilizatorului în urma utilizării site-ului sau a descărcării de materiale video, texte, imagini, materiale audio sau alte materiale de pe site.

Descrierile aferente produselor şi serviciilor sunt furnizate ca referinţe generale cu privire la natura şi tipul produselor şi serviciilor oferite de Kapital Credit. Utilizatorii care sunt interesaţi de aceste produse sau servicii pot accesa secţiunea „Întrebări frecvente” sau pot contacta compania Kapital Credit pentru a obţine informaţii complete şi actuale.

Kapital Credit nu face nicio declaraţie, promisiune sau garanţie cu privire la exactitatea sau caracterul adecvat al conţinutului şi nu îşi asumă nicio obligaţie de rezultat sau diligenţă faţă de nicio persoană. Compania exclude în mod expres şi neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării conţinutului.

Protecţia datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal ale Utilizatorilor vor fi colectate şi prelucrate în conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora. Ne rezervăm dreptul de a stoca date sub forma unui „cookie” sau a unui fişier similar în scopul modificării site-ului pentru a reflecta preferinţele utilizatorilor. Modul detaliat de prelucrare şi protejare a datelor cu caracter personal sunt conţinute în pagina “Politica de Confidenţialitate” pe care o regăsiţi pe site.

Modificarea termenilor şi condiţiilor

Kapital Credit poate modifica în orice moment aceşti termeni de utilizare, iar utilizarea în continuare a acestui site web va fi condiţionată de noi termeni şi condiţii. Sunteţi de acord că aceste modificări vor avea loc în momentul ales de Companie şi că nu vi se va oferi opţiunea de a refuza sau împiedica aceste modificări ale termenilor dacă doriţi să continuaţi să utilizaţi serviciile furnizate de Companie. Sunteţi de acord că, dacă nu acceptaţi modificările, vi se va refuza accesul la utilizarea ulterioară a site-ului web şi a serviciilor conexe descrise în acord.

Compania poate adăuga, modifica sau şterge disponibilitatea şi funcţionalitatea datelor, a software-ului, a hardware-ului şi a locaţiei fizice a mediului de găzduire legate de serviciile online, la discreţia sa exclusivă, în orice mod.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile legii 677/2001 şi directivelor GDPR pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii Contact din site.

Evaluarea bunurilor online

Kapital Credit poate oferi online cotaţii de preţ pe baza unor fotografii şi informaţii transmise de către client, în funcţie de caracteristicile fiecărui bun în parte. Cotaţiile de preţ finale sunt stabilite după o evaluare reală desfăşurată în unul dintre punctele de lucru ale Companiei, evaluări ce sunt efectuate de către operatori sau specialişti în domeniu, în funcţie de categoria bunului în cauză.

Nu garantăm faptul că preţul comunicat online rămâne acelaşi cu cel stabilit după evaluarea reală a bunului. Preţul comunicat online este un preţ estimativ şi pot apărea modificări în funcţie de starea reală a bunului.

Preţul final este stabilit în funcţie de starea estetică a bunului la momentul evaluării de către specialiştii Companiei, de starea de funcţionare, gradul de vandabilitate al produsului pe piaţa de profil, gradul de uzură, anul de fabricaţie, etc.

Open chat
Buna ziua,

Cu ce va putem ajuta?
Call Now Button